Hur kan Skåne bli en ännu bättre plats att leva och bo på?

Våren 2014 ska regionfullmäktige besluta om inriktningar inför framtiden i form av en regional utvecklingsstrategi där dialogen med medborgare är en viktig del i beslutsunderlaget. Genom att föra dialog med Skånes medborgare vill beredningarna för medborgardialog få en bild av deras drömmar och tankar om Skånes framtid och vilka utmaningar respektive möjligheter medborgarna ser som särskilt viktiga för Skånes utveckling.  Under veckorna 10-12 genomförs dialogmöten i Skånes fyra hörn vid två tillfällen per dialoggrupp med start den 4 mars. En utvald grupp medborgarna i olika åldrar från hela Skåne får möta politiker och får möjlighet att ställa sina frågor men också lyssna till vad andra medborgare tycker!  Läs mer här →